PRIVATE HJEM

For private hjem leverer vi alt av elektrisk installasjon. Vi er spesialister på belysning, både ute og inne, innfeldt eller hengende fra tak. På varme leverer vi gulv og veggvarme. Kabler, matter eller veggmonterte ovner. Vi tar en befaring når det kommer til nytt ledningsnett og moderne sikringsskap. Trenger din bolig å gjennomføre en El-sjekk gjør vi gjerne det.

Ta El-Sjekken.

Bestill tid for en grundig gjennomgang av ditt elektriske anlegg.

El-Sjekken – Hva er det?

En feil i det elektriske anlegg kan føre til tap av menneskeliv eller store materielle skader.

Det er eier av bolig-næringsbygg  som er ansvarlig for at det blir foretatt ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i el-forskriftene NEK 400.

Vi utfører kontroller  på både boliger, sameier/borettslag og næringsbygg.

Vi kontrollerer:
• visuell kontroll
• sikringskap
• elektrisk utstyr.
• jording
• måleresultater
• kommer med råd/tips
• Det blir utarbeidet en tilstandsrapport til eier

Lørenskog

  • Losbyveien 5
  • 1485 Finstadjordet
  • 90 72 27 51

Grorud

  • Gjerdesmutten 12
  • 0957 Oslo
  • 90 12 49 80