Du er selv ansvarlig for det elektriske anlegget

Gjennom en El-sjekk kan du sette opp en fast avtale med en elektriker. Elektriker fra Lund Elektro tar ansvaret for det elektriske anlegget i boligen din, og du kan være trygg på at du ikke utsetter deg eller din familie for fare.

El-sikkerheten i norske boliger er ikke høy og omtrent halvparten av alle branner skyldes feil i det elektriske anlegget, den andre halvparten skyldes feil bruk av elektriske apparater. Norske hjem er spesielt utsatt for slike branner, siden vi har et høyere forbruk av strøm her enn i de fleste andre land.

Veldig mange av disse brannene kunne vært unngått med større fokus på El-sikkerhet. Økning i El-sikkerheten kan gjøres med enkle midler, først og fremst ved å passe på at alle de elektriske installasjonene er i orden og blir riktig brukt. Lund-Elktro har stor kunnskap om tiltak som øker El-sikkerhet.

Om du er usikker på om din Bolig er El-sikker, bør du allerede i dag be om en El-sjekk. Da kommer en elektriker hjem til deg, går gjennom hele det elektriske anlegget ditt og gir deg en tilstandsrapport. Samtidig som du får rås om hvordan du kan øke El-sikkerheten kan du få råd om strømsparing og bruk av elektrisk utstyr.

Noen forsikringsselskaper vurderer El-sjekken som så viktig at de gir avslag i forsikringspremien hvis du tar den. Har du spurt selskapet ditt?

Overspenningsvern

Kontakt en registrert elektroinstallatør om behovet for overspenningsvern. Spesielt installasjoner tilkoblet luftlinjer bør ha overspenningsvern montert. I tillegg til overspenningsvern i sikringsskapet kan det også være fornuftig å montere fin/pluggvern (sekundærvern av type som er forsikringsgodkjent for IT-nett) for ekstra vern av elektronikk som TV, PC og lignende. I boliger forsynt ved jordkabel bør det også være installert pluggvern. Pass på at du bruker FG-godkjent pluggbart vern og at du verner utstyr tilkoblet alle nettyper (strøm, tele, data, coax).

Jordfeilbryter

Jordfeilbryter(e) i anlegget er en fornuftig investering mot feil som kan oppstå i installasjonen. Selv om tidligere forskrifter ikke har hatt krav om jordfeilvern, anbefales dette på det sterkeste. Det er fornuftig å montere et jordfeilvern pr. kurs, eller automater med integrert jordfeilvern.

Brannslukningsutstyr og rømningsveier

Det skal finnes brannslokningsapparat eller brannslange i boligen. Disse skal værer i orden. Manometermål på slokkeapparat skal stå på grønt felt. Det er også fornuftig å snu apparatet opp ned en gang pr. år for å sjekke at ikke pulveret har klumpet seg.. Vær også oppmerksom på rømningsveier og at det er viktig at disse ikke er blokkert.

Brannvarslingsanlegg

Kontroller ved testknapp eller med røyk/gass om røykvarslere eller alarmanlegget fungerer. Det anbefales røykvarslere som både detekterer varme og røyk. Frittstående røykvarslere bør sammenkobles. Det er viktig å teste jevnlig. Brannvarslingsanlegg krever egne rutiner for drift og vedlikehold.

Dersom du oppdager noe galt når du ser over det elektriske anlegget, kontakt oss snarest.

Nyttig informasjon.

Ansvar

Eier er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret. Eier/bruker har ansvaret for at anlegget jevnlig blir kontrollert med tanke på nødvendig vedlikehold. Eier må sørge for at installasjonen til enhver tid er i henhold til regelverket.

Belysning og varme

Vær oppmerksom på brannfaren ved for store pærer og at ”svidde” lampeskjermer kan være et tegn på dette. Tildekking av ovner kan medføre stor brannfare. Vær også oppmerksom på avstand fra ovner, lamper, lavvoltlamper til brennbare deler.

Kabler og skjøteledninger

Skjøteledninger kan både være brann- og snublefeller. Det må ikke benyttes skjøteledninger til apparater med høye belastninger. Det må også benyttes riktig type bevegelig ledning. Skjøteledninger skal ikke føres gjennom døråpninger, vinduer etc. Ved utstrakt bruk av skjøteledninger bør det installeres flere stikkontakter.

Spesielle hensyn i barnerom

Vær spesielt oppmerksom på installasjoner i barnerom. Eksempelvis kan løse lamper være en brannfelle dersom barn skulle ta lampen med seg under dynen. Løse ovner må heller ikke benyttes i barnerom.

Forsvarlig bruk av forbruksapparater (hvitevarer, brunevarer, etc.)
 • Tørrkoking på komfyr er en av de vanligste brannårsakene. Her kan det være fornuftig å montere komfyrvakt, temperaturføler og lignende.
 • Tildekking av ovner er også en stor brannårsak. Dersom tørketrommel har lofilter så er det viktig at det renses ved jevne mellomrom.
 • Unngå at hvitevarer er i drift når du ikke er hjemme.
 • Apparater med standby-funksjon bør slås av med hovedbryter. Det finnes også utstyr for automatisk frakobling av apparatet, når dette ikke er i bruk.
 • Det må monteres et galvanisk skille til LCD og plasma TV og PC med TV-kort. Kontakt elektroforhandler om dette.
 • Elektrisk forbruksutstyr har begrenset levetid og bør skiftes ut og kasseres når det er blitt gammelt.
 • Elektrisk utstyr er spesialavfall. Kassert elektrisk utstyr kan leveres gratis hos enhver forhandler som selger tilsvarende nytt utstyr.

Lørenskog

 • Losbyveien 5
 • 1485 Finstadjordet
 • 90 72 27 51

Grorud

 • Gjerdesmutten 12
 • 0957 Oslo
 • 90 12 49 80